| B1 | 123 Vivendas |

Bertamiráns | 2006/09

Este é un proxecto a contracorrente do planeamento.

Aborda tres cuestións esenciais: sección, contexto e espazo público.

Propoñemos:

Sección recta e rigorosa fronte ás bufardas, casetóns, cornixas e demais delirios normativos.
Superación do contexto, no ánimo de que se poden vencer as inercias simplistas e redutoras.
Espazo exterior público fronte a espazo exterior privado.

O demais, unha planta clara e moita luz.

 • Arquitectos redactores
  Alfonso Salgado, Francisco Liñares
 • Dirección da obra
  Alfonso Salgado, Francisco Liñares
 • Promotor
  Cooperativa de Vivendas B1
 • Arquitecto colaborador
  Santiago Rey
 • Estructuras
  Manuel Liñares
 • Instalacións
  Manuel Liñares, Miguel Raposo
 • Fotografías
  Juan Rodríguez
 • Empresa constructora
  Kotlas Constructora