| Casa de Ana e Carlos na Perdigoeira |

Ribeira | 2007 | 2009

Finalista Premios COAG XIV. Nova Planta | 2010

A parcela sitúase próxima ó núcleo rural de Goda, nunha zona denominada A Perdigoteira. Presenta grandes laxes na parte central, ademáis de numerosas árbores.

Os obstáculos do terreo intégranse dentro do proxecto, determinando a disposición dos diferentes volumes nos que se organiza o programa da vivenda. Estes volumes vertébranse en torno a un amplio corredor, que adquire o carácter de estancia.

O entaboado de madeira sobre rastreis permite un acabado que se integra no lugar.

 • Arquitectos redactores
  Alfonso Salgado, Francisco Liñares
 • Dirección da obra
  Alfonso Salgado, Francisco Liñares, Carla Agra
 • Director de execución
  Castor Campos
 • Promotores
  Ana Torres Losada, Carlos Ayaso Sainz
 • Arquitecto colaborador
  Carla Agra
 • Estructuras
  Manuel Liñares
 • Instalacións
  Manuel Liñares, Miguel Raposo
 • Debuxo
  Carla Agra
 • Fotografías
  Salgado, Liñares
 • Empresa constructora
  Construcciones Tucho Sieira Rivera S.L.U.